CoolSchool - more than a language school 

WIEMY JAK UCZYĆ


Szkoła Językowa CoolSchool powstała z pasji do języków obcych i nauczania. Oparta jest na wieloletnim doświadczeniu oraz starannie dobranej kadrze z odpowiednim przygotowaniem i predyspozycjami do nauczania języków obcych. Nie jesteśmy szkołą anonimową, gdyż swoją działalność firmuję własnym nazwiskiem, co gwarantuje wysoką jakość naszych usług. My po prostu WIEMY JAK UCZYĆ. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku filologia angielska o specjalności metodyka nauczania języków obcych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Czuwam nad poziomem i jakością prowadzonych zajęć, a także doborem programów nauczania i podręczników.

Beata Pacia

Dlaczego CoolSchool?


Uczymy dzieci, młodzież i dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania. Przygotowujemy do egzaminu ósmoklasisty oraz matury. Prowadzimy zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym (już od 3go roku życia) w specjalnie przygotowanej dla nich sali.

Od początku naszej działalności wyznaczamy nowe standardy w nauczaniu.
Zajęcia prowadzimy w małych grupach (do 10 osób), co umożliwia indywidualne podejście do każdego kursanta. Uczniowie dobierani są pod względem zaawansowania i wieku, co daje gwarancję odpowiedniego i optymalnego doboru poziomu i treści zajęć.

Stosujemy różnorodne ćwiczenia i pomoce dydaktyczne odpowiednie dla różnych stylów uczenia się: wzrokowców (np. prezentacje multimedialne, plakaty, karty obrazkowe, filmy), słuchowców (np. nagrania audio, piosenki) i kinestetyków (np. odgrywanie scenek). Prowadząc zajęcia z wykorzystaniem tablic interaktywnych, jednocześnie oddziałujemy na wiele zmysłów, co pozwala na szybkie i efektywne przyswajanie wiedzy.

Informacje dotyczące zajęć oraz materiały wykorzystane w czasie lekcji są umieszczane w Google Classroom. Istnieje również możliwość bezpłatnych konsultacji z lektorem (mających na celu pomoc osobom nieobecnym na zajęciach).

Mając świadomość, że nauka języków obcych jest przygodą z inną kulturą, prowadzimy również lekcje okolicznościowe. Podczas zajęć kursanci poznają słownictwo i rozmawiają z nauczycielem o popularnych zwyczajach w krajach anglojęzycznych, uczą się dostrzegać a także szanować inność oraz różnorodność tego obszaru kulturowego.

Dbając o skuteczną i atrakcyjną naukę, proponujemy dodatkowo wypożyczanie książek w oryginalnych wersjach językowych.

Stosujemy diagnozę szkolną - innowacyjny system oceniania wiedzy i postępów ucznia na wszystkich szczeblach edukacji szkolnej.

Na zakończenie kursu, każdy kursant otrzymuje certyfikat potwierdzający osiągnięty poziom językowy.

NASZA OFERTA


Zapraszamy na kursy języka angielskiego dzieci już od trzeciego roku życia, młodzież i dorosłych. Przygotowujemy do egzaminu ósmoklasisty oraz matury. Zajęcia prowadzimy w grupach do 10 osób.

Cena:

- 25 zł za jednostkę lekcyjną.
Cena kursu jest uzależniona od ilości godzin w semestrze. Przerwy w zajęciach pokrywają się z obowiązującymi terminami ferii i dni wolnych od nauki w danym roku szkolnym zgodnie z rozporządzeniami MEN.

Rabaty:

  • dla osób kontynuujących naukę
  • dla osób z najbliższej rodziny: rodzeństwo, rodzice, dzieci

Płatności za kurs można dokonywać:

  • w ratach miesięcznych
  • w 2 ratach semestralnych

Szkoła Językowa CoolSchool nie stosuje żadnej opłaty wpisowej.

LEKTORZY


Beata Pacia

Właścicielka szkoły językowej CoolSchool, metodyk, lektor języka angielskiego

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku filologia angielska o specjalności metodyka nauczania języków obcych ...

Paulina Orłów-Ciura

LEKTOR JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Jestem absolwentką Wydziału Filologii Angielskiej Studiów Magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim, specjalizacja nauczycielska. ...

Dorota Derwis-Winiarz

LEKTOR JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Język angielski to moja pasja. Naukę owego języka rozpoczęłam już w wieku 6 lat i moja przygoda z angielskim trwa aż po dzień dzisiejszy. ...

Magdalena Szpunar

LEKTOR JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Absolwentka filologii angielskiej na UR- specjalność: językoznawstwo. Ukończyłam również studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego na UNS w Łodzi. ...

Galeria


Kontakt


Oddziały :

Główna siedziba i biuro w Szkole Podstawowej nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego
Adres: Łańcut, ul. Kościuszki 17
Oddział w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Adres: Łańcut, ul. Piłsudskiego 7
Oddział w Szkole Podstawowej nr 3 im. 10 Pułku Strzelców Konnych
Adres: Łańcut, ul. 29 Listopada 21
Oddział w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła 2
Adres: Łańcut, ul. Kochanowskiego 6
Oddział w Szkole Podstawowej w Markowej
Adres: Markowa 1351

Szybki Kontakt :

Email : kontakt@coolschool.szkola.pl

Tel : 661 02 03 02